St. Charles Lwanga Nursery and Primary School in Kifukamiza

Deze school is eind 2013 opgericht in het arme Rakai district (waar in de jaren ’80 de eerste gevallen van AIDS werden ontdekt). Sinds  2014 is Obumu betrokken en is er gezorgd voor de financiering van de afwerking van het eerste gebouwtje dat neergezet werd door de lokale gemeenschap. Vervolgens is in 2015 begonnen met de bouw van goede, ruime klaslokalen, een eerste aanzet tot watervoorziening d.m.v. het plaatsen van drie watertanks, schoolbanken en –tafels en lesmateriaal. Eind 2016 was de bouw van de eerste vier nieuwe leslokalen gerealiseerd. In 2017 kon worden gestart met het toiletten complex en de grondwatervoorziening. In 2018, 2019 en in 2020 werd ieder jaar een nieuwe klaslokaal gerealiseerd. Dit alles werd volledig gefinancierd met donaties van Obumu. Maar ook de bevolking draagt financieel bij. Zo betaalden ze met 500 euro mee aan de watervoorziening; ze huurden zelf een stuk grond voor het verbouwen van groenten. En ook een naast de school gelegen onafgebouwd huis werd in huurkoop aangekocht om het terrein van de school uit te breiden. De exploitatie van de school is in balans en er is een schoolbestuur dat toezicht houdt op het reilen en zeilen van de school. De school is uitgegroeid van 85 naar zo’n 350 leerlingen en groeit nog steeds hard.


Onderwijs voor vrouwen

 

Opgezet eind 2015 vanuit de lokale gemeenschap Kifukamiza met ondersteuning van een speciale commissie binnen stichting Obumu Nederland - Uganda o.l.v. mevrouw Mr. Octa Veldhuijzen-Wennekers. 

Dit project is specifiek gericht op de ontwikkeling/empowerment van vrouwen rondom die gemeenschap. Medio 2016  kon worden gestart met een eenjarige  basiscursus (lezen, schrijven, rekenen) op het terrein van de kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga. In 2020 zijn we inmiddels met de vierde groep gestart. Tot nu toe konden c.a. 70 vrouwen de basisscholing volgen.  Aan dit basispakket is in september 2018 op verzoek van de vrouwen een Skill programma – een 1 jaar durende naaicursus - toegevoegd. Ook dit Skill programma voorziet in een grote behoefte en inmiddels is de tweede groep van start gegaan. De vrouwen uit de eerste groep hebben de eerste stappen op de arbeidsmarkt gezet of zijn ermee bezig. Zo’n 40 vrouwen zijn inmiddels bij het Skill project betrokken (geweest). Sinds begin 2020 is aan de Skill training een module toegevoegd, die erop is gericht de vrouwen nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ze leren hoe je dit alleen of met een paar vrouwen samen kunt doen ( klein bedrijfje opzetten) en wat daar voor nodig is. Hoe werkt micro financiering etc. De lesmaterialen en o.a. naaimachines voor het Vrouwenproject konden met behulp van donaties/sponsoren worden gekocht. In een feestelijke bijeenkomst met alle aan het projectdeelnemende vrouwen werden in januari 2020 de ervaringen uitgewisseld. Een hele positieve bijeenkomst, waarbij de vrouwen aangaven dat met het kunnen lezen en schrijven, een wereld voor hen openging. Ze zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning door sponsoren. Helaas kunnen als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het Corona virus de lessen tijdelijk niet doorgaan, maar men hoopt binnen afzienbare tijd – zodra de scholen weer open gaan - de lessen te kunnen hervatten. 

Voor ondersteuning van dit project kiest u “leermiddelen” in onze winkel, want ook aan educatie- materiaal voor volwassenen is behoefte.

Voedselprogramma

SOS MALTA, een NGO gevestigd in Malta, heeft OBUMU NEDERLAND-UGANDA als partner uitgekozen om naast twee lagere scholen van RSCJ ook St. Charles

Lwanga Nursery and Primary School een voedsel programma aan te bieden. U begrijpt, dat het bestuur van Obumu Nederland-Uganda hier verrast en dankbaar voor is. De school kan het geld, dat nu wordt besteed aan de tweemaal per dag maaltijd voor alle kinderen, inzetten

voor een ander onderdeel van het businessplan tot 2020.