Obumu heeft al heel wat projecten op haar naam. Via de sub-menu's 'Actuele projecten' en 'Afgeronde projecten' kun je er alles over nalezen.


Ons plan voor 2020:

Men begrijpt  het al: de kleuter- en lagere school is met

4 lokalen, watervoorziening en toiletten nog niet afgebouwd. 

De school groeit, de kwaliteit van het onderwijs wordt hoog gewaardeerd, er is zelfs een wachtlijst!

In 2018 wil Obumu graag noodlokalen zoals op de foto vervangen en 2 klaslokalen bouwen en voorzien van meubilair. Maar wij kunnen dit alleen met hulp!

 
Samen kun je veel bereiken! Helpen jullie weer mee? 

Onze stichting heeft de ANBI-status en men kan er op rekenen, dat een gift aan OBUMU voor 100% aan de projecten besteed wordt.