Onze liefde voor Oeganda

 

 

De voorzitter van de Stichting Obumu Nederland-Uganda, Hermine van Asten - Wennekers, kwam voor het eerst in aanraking met Oeganda in haar periode als president van AMASC.

In die tijd is de liefde voor Oeganda en haar bevolking onvoorwaardelijk ontstaan. Na haar aftreden wilde Hermine doorgaan met de opgestarte projecten in Oeganda en richtte zij  Stichting Obumu Nederland-Uganda op in 2014.

In de naam van de stichting zijn de drie talen verweven die de twee landen verbinden door solidariteit.

 

'OBUMU' betekent SOLIDARITEIT in het Luganda, 'Nederland en Uganda' spreken voor zichzelf.


Visie, missie en strategie

De Oegandese bevolking, met name de vrouwen, zijn zeer energiek en vindingrijk. Zij zijn in staat om grote veranderingen te realiseren en hebben af en toe een steun in de rug nodig om deze stappen ook daadwerkelijk te kunnen zetten en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Het is onze visie dat met de juiste ondersteuning van deze krachten er een groot verschil kan worden gemaakt.

 

Het is dan ook onze missie om hierop te bouwen. Wij ondersteunen lokale Oegandese projecten door hen te helpen met aanloopinvesteringen. Hierdoor kunnen zij hun eigen initiatieven realiseren op hun eigen manier en volgens Oegandese culturele standaarden. Wij doen dat in kleine en beheersbare projecten die kortdurend, initiërend en faciliterend zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt in achtergrond, huidskleur of religie. Wel richten wij ons op projecten die voornamelijk vrouwen en kinderen ten goede komen.

 

Om deze missie te realiseren hebben wij een netwerk opgebouwd met vooraanstaande Oegandezen die ons in contact brengen met lokale initiatieven. Wij focussen hierbij vooral op projecten die het onderwijs aan kinderen en volwassen vrouwen ondersteunen. Dat kunnen zowel bestaande scholen zijn als de totstandkoming van nieuwe scholen in gebieden die dit nodig hebben. De projecten kunnen zich direct op de scholen richten in de vorm van financiering van nieuwbouw, lesmateriaal etc., maar ook indirect door de ondersteuning van lokale bedrijfjes die geld genereren voor onderwijsactiviteiten zoals de schoolwinkel, de kaarsenmakerij en het naaiatelier van RSCJ in Oeganda.


Governance

Om de effectiviteit van de ondersteuning aan de plaatselijke bevolking te vergroten wordt nauw samen gewerkt met plaatselijke religieuze organisaties als RSCJ. Zij kennen de noden van de plaatselijke bevolking maar wat nog belangrijker is, zij hebben de kennis en ervaring om toezicht te houden op de projecten. Daarnaast gaat de voorzitter of aangewezen leden van het bestuur, op eigen kosten, naar Oeganda om ter plekke de voortgang van de projecten te volgen, verantwoording van de investeringen te controleren en ter plekke mogelijke nieuwe projecten te beoordelen.

 

De Stichting Obumu Nederland-Uganda dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste taak bestaat uit het werven van inkomen om de projecten te realiseren. Wij blijven bewust klein en gefocust en streven ernaar om overheadkosten te beperken tot het minimum. Bestuursleden ontvangen geen bezoldigingen en betalen privé alle kosten van hun activiteiten (inclusief reizen naar Oeganda). Op deze manier proberen wij elke gedoneerde euro ten goede te laten komen aan de projecten.

 

Wij steunen projecten die lokaal belangrijk worden gevonden, sluizen de donaties vrijwel 1 op 1 door naar de projecten en laten de donateurs zien waar het geld daadwerkelijk naartoe gaat. Dat is de kracht van Obumu! En dat wordt ook door de overheid erkend omdat zij ons hebben aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geeft u de zekerheid dat wij een goede werkwijze volgen en bovendien extra fiscale voordelen als u doneert aan ons. Ons RSIN of fiscaal nummer is 8539.61.918.

 

Klik hier om governance documenten en ons beleids plan voor 2016/2017 in te zien.


Bestuur

Hermine van Asten -

Wennekers

Regine Budde

Brigitte Schiffers -

van den Hurk

Marie-Helene Andriessen


Voorzitter: Hermine van Asten - Wennekers

Secretaris /Penningmeester:: Regine Budde

Bestuurslid: Brigitte Schiffers - van den Hurk

Bestuurslid: Marie-Helene Andriessen

Bestuurslid: Lisette Jansen - Promper

 

 

 

Commissie "Women Empowerment Project":

Mr. Octa Veldhuijzen-Wennekers

 

 

 

Onze adviseurs in Oeganda zijn:

Sr. Anamaria Nankusu (RSCJ) en Rev. Fr. Dr. Ambrose John Bwangatto. 

 

Beide adviseurs zijn door hun status in de katholiek kerk volstrekt onafhankelijk en hebben een zeer gedegen kennis over de cultuur, werkwijzen, instituties en economische status van Oeganda. Zij dragen nieuwe ideeën voor doelgroepen en activiteiten aan en houden, naast de bestuursleden, ter plekke toezicht op de voortgang van de projecten.

 

Het bestuur vergadert gemiddeld 2 keer per jaar over beleid, jaarplan, begroting en financiële bijdrage per project. Verder wordt de voortgang van de projecten besproken, zowel van de lopende als van de afgeronde projecten die zijn overgedragen aan RSCJ en aan de bevolking.

 


Comité van aanbeveling

Mevrouw Elly Blanksma, Burgemeester van Helmond

Bedrijfseconomie aan de HEAO. Na haar afstuderen trad ze in dienst van de Rabobank, waarvoor ze tussen 1981 en 2006 in verschillende functies en op verschillende vestigingen werkte. Tussen 1987 en 1995 was Blanksma lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Lid van de Tweede kamer van 2006 tot 2012. 2012- heden: Burgemeester van Helmond.

 

Drs. Kees Halkes

Studie Bedrijfseconometrie aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Grondlegger en mede-eigenaar van NTS-Group te Eindhoven. Commissaris bij een groot aantal bedrijven.