Onze liefde voor Oeganda.

Oeganda is een oud-kolonie van het Verenigd Koninkrijk in Oost-Afrika. Na terugkomst van een reis door Oeganda noemde Winston Churchill het ‘the Pearl of Africa’. Hij was verbijsterd door de schoonheid van het land en de warmte van de bevolking. Een fascinatie die Obumu met hem deelt. Lees ook onze Nieuwsbrief 2016, wij boeken dankzij uw steun veel voortgang.                                                                                   Lees meer onder: ANBI & verantwoording.


Laatste Nieuws:


Fantastisch nieuws vanuit ons bezoek aan Oeganda in januari/februari 2017: het toiletgebouw (doorspoel toiletten) inclusief een douche voor de leerkrachten is helemaal klaar, De grondwaterbron is getraceerd, het contract met het boorbedrijf is getekend en heel binnenkort zal dit water toegankelijk zijn voor St. Charles Lwanga kleuter- en lagere school en de bevolking, die er omheen woont. Het voedselprogramma voor de school, dat Obumu werd aangeboden door SOS Malta is gecontinueerd; het onderwijsprogramma voor 23 analphabete vrouwen werd geevalueerd en bijgesteld.

 

 

Geweldig!!! St. Charles Lwanga kleuter- en lagere school kan weer gaan uitbreiden. Dankzij vele giften is het benodigde bedrag: een kleine 11.000 euro voor de watervoorziening bij elkaar gebracht.

Fantastisch nieuws! Heel hartelijk dank. Eind januari 2017 wordt tijdens ons bezoek gestart met het boren naar grondwater, daarna kan meteen de realisatie van de tweede fase volgen en is de school verzekerd van een continue waterbron! Wij houden jullie op de hoogte met foto's gedurende ons bezoek.`

Samen kun je veel bereiken!

 

Het toiletgebouw met 12 doorspoeltoiletten is afgebouwd,

dankzij jullie giften.  

Lees hier meer. 

 

 

SOS MALTA, een NGO gevestigd in Malta, heeft OBUMU als partner uitgekozen om naast twee lagere scholen van RSCJ ook St. Charles Lwanga Nursery and Primary School een voedsel programma aan te bieden! Lees hier meer over dit programma.

Obumu heeft een nieuw project opgestart dat is gericht op de ontwikkeling van vrouwen. Octa Veldhuijzen-Wennekers is binnen Obumu de initiator en trekker van dit project. Als eerste wordt analfabetisme aangepakt. Lees hier meer over dit bijzondere project.

Het gaat snel bij St. Charles Lwanga, de eerste schoolbanken zijn al klaar! 

De voorjaarsactie is geslaagd! Dankzij vele donaties kunnen wij €5.500 overmaken naar het schoolbestuur van St. Charles Lwanga. De school-banken en het lesmateriaal kunnen aangeschaft worden en met de bouw van 12 toiletten wordt zo snel mogelijk gestart. De kinderen op de foto hiernaast doneerden €30 door hun eigen spullen op straat te verkopen.

Klaar! En wat is er hard gewerkt. Met een mooi verflaagje aan de buitenkant ziet het er heel vrolijk uit.

Ook in 2016 heeft de directie van St.Charles Lwanga Nursery and Primary school een gift mogen ontvangen voor leermiddelen en schoolbankjes. Dank aan de donors, die dit weer mogelijk maakten!. Giften blijven welkom om dit project te kunnen blijven ondersteunen, want het leerlingen aantal blijft groeien.

Met dank aan de donateurs van Obumu heeft St. Charles Lwanga Nursury and Primary School in 2016 de derde watertank van 5.000 liter in gebruik kunnen nemen. De leraren en kinderen hoeven nu eindelijk geen kilometers meer af te leggen voor het broodnodige water.

Het naaiattelier van de zusters van RSCJ draait op volle kracht. Naast schooluniformen wordt er nu ook andere kleding gemaakt voor de vrije verkoop.

Het blijft nodig de zusters te ondersteunen in hun werk, dit doen wij door het uniformenfonds. In de winkel kunnen jullie ook een schooluniform kopen voor de leerlingen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. Zo ondersteunt men niet alleen het kind, ook de ouders en het naaiatelier van de zusters van RSCJ.

 

Even pauze op St. Charles Lwanga. Tijd voor schaduw, water en popcorn!

In februari 2016 zijn weer twee nieuwe leslokalen in gebruik genomen op St. Charles Lwanga.  In mei 2015 werden de eerste twee klaslokalen in gebruik genomen.

WinkelMeer foto's uit Oeganda


Volg ons op facebook