Zonder schooldiploma krijg je geen baan.

Maar wat als je geen identiteitspapieren hebt? Als je ouders geen schooluniform kunnen betalen welke verplicht is te dragen? Als je te veel honger hebt om te leren? Of als het onderwijs gewoon niet goed is? Kinderen in Oeganda kunnen vaak niet naar goede scholen.
Ook de moeders op het platteland zijn vaak niet naar school geweest. Stichting Obumu Nederland - Uganda helpt niet alleen de kinderen, maar ook de moeders. Dit door scholen te bouwen en goed onderwijs mogelijk te maken.
Taal en rekenen geeft toegang op een betere toekomst.
 Wilt u meehelpen? Graag zelfs!
Dit kan via het winkelwagentje of via onze Rabo  bankrekening: NL47RABO 0323995020

 

Without education no job.
 The second to last classroom including two rooms for the reception and the night security on the compound of  St. Charles Lwanga Nursery and Primary School is completely ready and fully equipped with furniture.
This effort started in February 2020 and, despite the difficult situation in Uganda, it was completed in May 2020.
Many thanks to all donors who made this possible again!
Would you like to join hands and help to be a part?
This can be done via the shopping cart or via our Rabo bank account: NL47RABO 0323995020

Het een na laatste klaslokaal inclusief twee kamertjes voor de receptie en de nachtwacht op het terrein van St. Charles Lwanga kleuter- en lagere school is helemaal klaar en van meubilair worden voorzien.
Hiermee werd in februari 2020 gestart en ondanks de moeilijke situatie in Oeganda kon dit in mei afgewerkt worden.
Heel veel dank aan alle donors, die dit weer mogelijk maakten!

The second to last classroom including two rooms for the reception and the night watch on the grounds of St. Charles Lwanga Kindergarten and Primary School is completely ready and equipped with furniture.

This started in February 2020 and, despite the difficult situation in Uganda, it was completed in May.

Many thanks to all donors who made this possible again.!


Voor de RSCJ Middelbare school in Kalungu kon onze stichting 1000 Euro overmaken om het lesmateriaal aan te vullen, waaraan groot gebrek is. Wij hopen ook eind 2020 weer een mooie gift naar deze school te kunnen sturen.

 

Voor meer voortgang t.a.v. het Women Empowerment Project, het Internationaliserings Project tussen bovenstaande twee scholen met twee scholen in Helmond (Nederland) en het Voedsel programma zie: Actuele projecten.

Voor meer foto’s zie: https://www.facebook.com/obumunedug/

 

For the RSCJ High School in Kalungu, our foundation was able to transfer 1000 Euro to supplement the teaching material, which is lacking. We also hope to be able to send a nice gift to this school again at the end of 2020.

 

For more progress on the Women Empowerment Project, the Internationalization Project between the above two schools with two schools in Helmond (Netherlands) and the Food program see: Current projects.