ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Bron: Website ANBI

ANBI gegevens Stichting Obumu Nederland-Uganda.

 

§  Statutaire naam: Stichting Obumu Nederland-Uganda

§  RSIN of fiscaal nummer 853961918

§  KvK nr. : 60561084

§  Doelstelling, Missie en Visie van de Stichting: Zie onderstaand Beleidsplan 2021 pag. 3 punt 2.

 

 

Bestuurssamenstelling

·         Voorzitter: Hermine van Asten - Wennekers

·         Secretaris/Penningmeester: Regine Budde - van Asten   

 

Contactgegevens

·         Secretariaat: Tivoli 11, 5708CR Helmond

·         Email adres: voorzitter@obumu.nl

 

 

Bankrekening:  Rabobank:

IBAN: NL47RABO 0323 9950 20

BIC: RABONL2U

 

 

Beloningsbeleid:

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent onder andere dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap te allen tijde vermeden worden. De kosten die gemaakt worden voor het bezoeken van vergaderingen en dergelijke komen niet voor rekening van de Stichting. Reizen naar Oeganda en Kenia worden door de bestuursleden zelf betaald.

Ten behoeve van de ANBI status dient de stichting jaarlijks de stand van het eigen vermogen te publiceren. Op deze pagina treft u de verantwoording aan van 2020.

 

BALANS 2020

   
 

Euro

 

Saldo bankrekening 1-1-2020

6099,66

 

Donaties in 2020

22.071,00

 

Uitgaven projecten 2020

11.670,00

 

Uitgaven noodfonds St. Charles Kifukamisa

1.000,00

 

Uitgaven noodfonds Vrouwen project Kifukamisa

1.000,00

 

Overige uitgaven 2020

448,47

 

Saldo bankrekening 31-12-2020

14052,19

 

 

 

 


Nieuwsbrief

Download
Nieuwsbrief december 2021
Nieuwsbrief Obumu NedUg December 2021 .p
Adobe Acrobat document 282.7 KB
Download
December Christmas news letter
2021 was a turbelent year for Uganda. We are sharing in ur Christmas letter what we have manage in 2021. We pray for the people of Uganda.
Christmas letter 2021.pdf
Adobe Acrobat document 268.6 KB

Beleidsplan

Download
Beleidsplan 2021
In this special year we want to share our thoughts for 2021
Beleidsplan 2021.pdf
Adobe Acrobat document 449.5 KB

Verantwoording

Download
Financieel Overzicht 2020
Het Financieel resultaat van het boekjaar 2020
Financieel Overzicht 2020 .pdf
Adobe Acrobat document 107.4 KB