ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen over erfenissen en schenkingen en dus de ontvangen gelden 100% kunnen besteden aan projecten in Oeganda.

 

Het heeft ook een voordeel voor onze donateurs, want je kunt de gift aftrekken van de belasting als gewone gift. Er geldt wel een drempel van 1% van het drempelinkomen. Indien je onze stichting over een langere periode wilt ondersteunen geldt er geen drempel en is dus de gehele gift aftrekbaar. Lees hier meer over periodieke giften.

 

Misschien overweegt u om goede doelen op te nemen in uw testament. De gedachte om iets blijvends na te kunnen laten voor toekomstige generaties spreekt velen aan.

 

Heb je interesse in het geven van een periodieke gift of om een van onze projecten op te nemen in uw testament, neem dan contact op met Ellen Voss via ons email adres: voorzitter@obumu.nl 


Nieuwsbrief

Download
Nieuwsbrief december 2019
Nieuwsbrief december 2019.pdf
Adobe Acrobat document 344.9 KB

BELEIDSPLAN 20

Download
Beleidsplan 2020
Beleidsplan 2020.pdf
Adobe Acrobat document 349.7 KB

Verantwoording

Download
Financieel Overzicht 2019
Het Financieel resultaat van het boekjaar 2019
fin overzicht 2019.pdf
Adobe Acrobat document 405.4 KB