ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen over erfenissen en schenkingen en dus de ontvangen gelden 100% kunnen besteden aan projecten in Oeganda.

 

Het heeft ook een voordeel voor onze donateurs, want je kunt de gift aftrekken van de belasting als gewone gift. Er geldt wel een drempel van 1% van het drempelinkomen. Indien je onze stichting over een langere periode wilt ondersteunen geldt er geen drempel en is dus de gehele gift aftrekbaar. Lees hier meer over periodieke giften. Heb je interesse in het geven van een periodieke gift, neem dan contact op met Ellen Voss via ons email adres: voorzitter@obumu.nl 


BELEIDSPLAN 2019

Download
Beleidsplan 2019
Beleidsplan 2019.pdf
Adobe Acrobat document 440.4 KB

BELEIDSPLAN 2018

Download
Beleidsplan 2018
Beleidsplan 2018 voor website.pdf
Adobe Acrobat document 59.2 KB

Verantwoording

Download
Financieel Overzicht 2018
Het Financieel resultaat van het boekjaar 2018
Financieel overzicht 2018.pdf
Adobe Acrobat document 41.6 KB